Thank you for your patience while we retrieve your images.
Masai Giraffe Drinking

Masai Giraffe Drinking

Masai Giraffe, Giraffa tippelskirchi. Also Maasai or Kilimanjaro Giraffe | MAGIwendorff005