Elk, Cervus canadensis. Also, WapitiRoosevelt Elk, Cervus canadensis rooseveltiRoosevelt Elk, Cervus canadensis rooseveltiElk, Cervus canadensis. WapitiElk, Cervus canadensis. Also, Wapiti