African Sacred Ibis in TanzaniaGlossy Ibis, Plegadis falcinellusGlossy Ibis in PanamaGlossy Ibis, Plegadis falcinellusHadada Ibis in TanzaniaHadada Ibis feeding in ArushaJuvenile White Ibis, Eudocimus albus. Everglades National ParkWhite Ibis, Eudocimus albusWhite Ibis, Eudocimus albusWhite Ibis, Eudocimus albusWhite Ibis, Eudocimus albusWhite Ibis, Eudocimus albusWhite Ibis, Eudocimus albusWhite Ibis, Eudocimus albusWhite Ibis, Eudocimus albusWhite Ibis, Eudocimus albusWhite Ibis, Eudocimus albusWhite Ibis, Eudocimus albusWhite Ibis, Eudocimus albusWhite Ibis, Eudocimus albus